Open NL / BE Kampioenschap – 1 tegen 1 dueleren

World of Tanks clan Gathering of Tanks (GOT) wil jullie uitnodigen voor het Open Nederlands / Belgisch Kampioenschap 1 tegen 1 dueleren! Iedereen is welkom om zich in te schrijven. Lees wel even eerst onderstaande regelementen door, die gedurende het verloop van het kampioenschap zullen gelden. Exacte data en tijd van de eerste ronde tot aan de finale zijn uiteraard afhankelijk van het aantal inschrijvingen, maar we willen het liefst starten op zaterdag 15 augustus 2015 en na 2 weken een winnaar kronen!

Een kampioenschap zonder prijzen is geen kampioenschap… buiten de eervolle vermeldingen zijn de volgende prijzen te winnen:

1e prijs – AMX Chasseur de chars, premium tier VIII Franse medium tank
2e prijs – 30 dagen premium account
3e prijs – 1.000 goud

 

Hoe schrijf jij je in?

Vul het formulier hieronder in en verzend het door op de [Submit] knop te drukken. Inzenden hoeft uiteraard maar eenamlig te gebeuren.

[psfb id=”195″ title=”NL/BE 1vs1 inschrijving”]

 

Map:    Overlord

De twee tegenstanders nemen positie in met de achterkant van hun tank naar de tegenstander en het kanon naar voren gericht in het oranje gearceerde vak. Exacte positie zal voor het begin van de battle door de scheidsrechter worden aangegeven, maar een indicatie zie je in het plaatje hieronder (de wit met rood-omlijnde cirkels):

overlord_map

 

Tanks:    Tier 6 tank, ongeacht welke!

Elke speler mag per battle bepalen welke tier 6 tank hij/zij wil gebruiken. Dit mag ieder type zijn (light, medium, heavy, td, spg), premium of niet, ongeacht welke natie. Ook de samenstelling v.w.b. crew, modules, equipment, (non-)premium consumables en munitie staat geheel vrij!

 

Regels:

Onderstaande regels gelden gedurende het gehele evenement en hier zal niet van afgeweken worden. De scheidsrechters zullen erop toezien dat deze gehandhaafd worden, eventueel (achteraf) in overleg met de jury.

 1. Iedere Nederlands / Vlaams sprekende World of Tanks speler in het bezit van een tier 6 tank mag zich inschrijven. Een inschrijving is pas geldig wanneer deze volledig en naar waarheid is ingevuld.
 2. Een speler kan slechts deelnemen met 1 account en de tier 6 tanks, die op dat account beschikbaar zijn. Het switchen tussen accounts gedurende het toernooi is niet toegestaan evenals het deelnemen met sub-/fake-accounts.
 3. Deelnemers moeten in kunnen loggen op de voor de wedstrijd aangegeven TeamSpeak server. Inloggevens zullen verstrekt worden aan iedere deelnemer.
 4. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op tijd zijn bij zijn/haar wedstrijd, zowel ingame alsmede op de TeamSpeak server. Een scheidsrechter beslist wanneer een deelnemer te laat is en derhalve gediskwalificeerd wordt.
 5. De keuze voor een tank wordt iedere ronde door de deelnemer vooraf aan de dienstdoende scheidsrechter doorgegeven. De tegenstander weet dus pas in de lobby vooraf aan het gevecht tegen welke tank hij/zij het moet opnemen. Scheidsrechters zien toe dat tanks conform vooraf opgegeven geselecteerd worden door beide spelers.

 6. Tijdens een battle mag een deelnemer niet buiten het aangegeven speelveld komen met zijn/haar tank. Bij overtreding van deze regel volgt diskwalificatie. Het speelveld omvat het oranje omcirkelde deel van de Overlord map (zie hierboven), waarbij de buitenste zandwegen de grens van het speelveld vormen.
 7. Deelnemers mogen hun tank pas laten bewegen nadat het startschot is gegeven door een scheidsrechter. Dit geldt voor de hull en turret van de tank. Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing door de scheidsrechter, bij een tweede overtreding in dezelfde wedstrijd van deze regel volgt diskwalificatie.
 8. Iedere deelnemer dient de replay van iedere battle op te sturen naar de jury, zodat deze achteraf eventuele overtredingen kan beoordelen. Een replay dient binnen 15 minuten ingestuurd te worden en ontvangen te zijn door de jury. Bij overtreding van deze regel volgt diskwalificatie.

 9. Iedere wedstrijd levert een winnaar op. Winnaar is de deelnemer die zijn tegenstander als eerste vernietigd heeft. Een wedstrijd bestaat dus altijd maar uit één pot 1 tegen 1, oftewel alles of niets!
 10. Bij een eventuele gelijktijdige vernietiging (bijv. door rammen) van beide tanks volgt een rematch.
 11. In navolging op regel 6 kan een tank ook buiten het speelveld worden geduwd, waardoor deze dan gediskwalificeerd wordt.